Generalforsamling i Tinghallen A/S - Tinghallen.dk
Modtag vores nyhedsbrev

Få straks besked om nye events

Generalforsamling i Tinghallen A/S

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Gennemgang af årsregnskab for 2019 4. Fordeling af overskud efter bestyrelsens indstilling
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor
7. Evt.

VIGTIG VEDR.: COVID-19

Grundet Covid-19 vil der IKKE være spisning til denne generalforsamling. Alle gæster bliver placeret på stolerækker i salen – med hensyn til Covid-19 restriktioner.

Stemmesedler afhentes på Tinghallens kontor, som er beliggende på: Stadion Allé 7, 2. sal.

Stemmesedler kan afhentes fra 14/09-25/9, indenfor åbningstid. Der udleveres ikke stemmesedler efter 25/9

Aktier, der ikke er elektronisk registrerede, medbringes ved afhentning af stemmesedler. Dagsorden og revideret årsrapport ligger til ak- tionærernes gennemsyn senest 8 dage før general- forsamlingen.

Showinfo

 • Sted

  Tinghallen
 • Dato

  Tors. den 1.
  Oktober
  2020
 • Tid

  19.00
 • Pladser

  Unummererede

  Siddepladser

Top